Passagiersrechten steeds beter beschermd in Europa

Goed nieuws voor wie deze zomer met het vliegtuig op vakantie vertrekt. Het Europees Hof van Justitie heeft bevestigd dat aansluitende vluchten buiten de EU op één boeking ook in aanmerking komen voor compensatie bij lange vertragingen of annuleringen.

Volgens de Europese verordening 261/2004 hebben passagiers die met een vertraging van meer dan drie uur op hun eindbestemming aankomen recht op schadevergoeding, tenzij de vertraging het gevolg was van buitengewone omstandigheden, de zogenaamde overmacht.

Voorbeelden van overmacht zijn bijvoorbeeld beslissingen van de luchtverkeersleiding, politieke instabiliteit, uitzonderlijk slecht weer en veiligheidsrisico’s. De meeste technische problemen die aan het licht komen bij het onderhoud van het vliegtuig, of die het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud, en de botsing van een mobiele vliegtuigtrap met een vliegtuig, vallen niet onder de buitengewone omstandigheden.

Het Europees Hof van Justitie te Luxemburg deed onlangs uitspraak naar aanleiding van een klacht van een Duitse passagier.

Claudia Wegener had bij Royal Air Maroc een vlucht van Berlijn naar Agadir, met een tussenlanding in Casablanca waarbij van vliegtuig zou worden veranderd, geboekt. Toen mevrouw Wegener zich aanmeldde voor de vlucht van Casablanca naar Agadir werd haar geweigerd om aan boord te gaan van het vliegtuig – Royal Air Maroc had de zitplaats aan een andere passagier toegewezen. Uiteindelijk arriveerde mevrouw Wegener met een vertraging van vier uur in Agadir. Royal Air Maroc weigerde haar echter een compensatie met het argument dat de Europese verordening niet van toepassing is op vluchten die uitsluitend buiten de Europese Unie worden uitgevoerd – de luchthavens van Casablanca en Agadir zijn gelegen in Marokko.

De rechters van het Europees Hof van Justitie hebben Royal Air Maroc teruggefloten.

In haar arrest stelt het Hof dat: “Het feit dat bij de tussenlanding van vliegtuig wordt veranderd, neemt niet weg dat twee of meerdere  vluchten die in het kader van één enkele boeking zijn aangekocht, als één enkele vlucht met rechtstreekse aansluitingen moeten worden beschouwd.”

Als gevolg hiervan kunnen luchtvaartmaatschappijen zich niet langer beroepen op het feit dat vluchten met een overstap buiten de EU niet vallen onder de Europese verordening 261/2004 voor passagiersrechten.

Vorige maand was er ook al een opmerkelijk arrest van het Hof omtrent passagiersrechten. Toen besliste het Europees Hof van Justitie dat passagiers bij een plotselinge staking van het personeel (een zogenoemde wilde staking) ook recht hebben op compensatie.

“Een “wilde staking” van het vliegend personeel na de onverwachte aankondiging van een herstructurering is geen “buitengewone omstandigheid” op basis waarvan de luchtvaartmaatschappij zich kan bevrijden van haar plicht tot compensatie in geval van de annulering of langdurige vertraging van vluchten. De risico’s die voortvloeien uit de sociale gevolgen die met dergelijke maatregelen gepaard gaan, zijn inherent aan de normale uitoefening van het bedrijf van de luchtvaartmaatschappij.”

Meer informatie omtrent je rechten als reiziger vind je op de officiële website van de Europese Unie.

 

 

Leave a Reply